Chuyện tình yêu công viên

Chuyện tình yêu

Ngày xưa tôi đã yêu người,
Ngày xưa người đã yêu người khác tôi…
Hôm nay người lại yêu tôi,
Hôm nay tôi có vợ rồi mới đau!

Hôm nay và cả hôm sau,
Đã yêu là rước khổ đau vào người.

Thế nhưng,

Thế gian cũng thật nực cười,
Khổ đau mà vẫn lắm người thích yêu!?

Đàn bà đàn ông Midu

Đàn bà và đàn ông

Version 1: Đàn bà nó thích đàn ông, Đàn ông nó thích cái mông đàn bà! Chuẩn men?! LĐT,  30/07/2013 – Ảnh: Internet Version 2: Đàn bà làm khổ đàn ông, Vậy mà, Đàn ông nó vẫn ngóng trông đàn bà?!… Version 3: Đàn bà làm khổ đàn ông, Đàn ông làm khổ cái mông đàn bà?! LĐT, 10/4/2014 – Ảnh: Internet