Những cô gái thủy chung!

Sinh ra thân phận đàn bà
Cớ sao mông ngực như là đàn ông
Thiên hạ đệ nhất to mông
Vậy mà ngực lép như không có gì

Chắc chưa đến tuổi dậy thì
Thế nên chỉ có đầu ti lồi lồi
Tuổi 24 sắp đến rồi
Chúc cho Loan sớm đâm chồi, nảy non

Lợn phải béo, cỗ mới ngon
Ngực mà bé quá, nuôi con kiểu gì?