Hàng Tàu

Cạn lời khuyên nhủ em yêu
Cởi ra chiếc áo ban chiều mới mua!
Hàng Tàu đểu lắm, sợ chưa?
Vứt nhanh, đi tắm, còn vừa cuộc vui!

Nhẹ lòng, buổi tối thảnh thơi
Ôm em hàng thật không chơi hàng Tàu!
Hàng Tàu xanh đỏ đủ màu
Hàng thật chỉ có một màu trắng trong!

Yêu nhau chung sức chung lòng
Bảo nhau nhất quyết là không hàng Tàu!
Mạnh mồm nhưng có ngờ đâu,
Post bài bằng Oppo Tàu mới đau!…

Nỗi lòng người em gái - Nữ tình nguyện viên xinh đẹp

Nỗi lòng người em gái

Em yêu nhất tổ quốc mình
Từ lâu đã muốn làm tình nguyện viên
Đi phản đối bọn chó điên
Cắn càn, ị bậy, vô duyên, bựa, cùn

Mùa xuân phải có mưa phùn,
Làm bậy phải có kết cục buồn biết chưa?
Em thề chẳng quản nắng gió mây mưa
Quyết tâm đuổi khựa khừa khưa cút về!