Chào em cô gái Lam Hồng

Chào em cô gái Lam Hồng

– Chào em cô gái Lam Hồng!
Hỏi em giờ đã có chồng hay chưa?
– Anh hỏi thì em xin thưa
Rằng một tháng trước em vừa có xong
– Chào em cô gái có chồng!
Hỏi em giờ có còn … hồng như xưa?
– Anh hỏi thì em xin thưa
Em hồng từ thuở còn chưa biết gì! hí hí

LĐT, 14/06/2006 – Ảnh: Internet