Tôi yêu nước Việt Nam mình

Tôi yêu nước Việt Nam mình

Tôi yêu nước Việt Nam mình
Mất mạng mất nước dân tình vẫn ngoan (1)
Vẫn yêu Đảng, vẫn yêu quan
Kệ đời bê bối, kệ quan lộng hành

Tôi yêu nước Việt Nam mình
Luôn phiên mất điện dân tình vẫn vui
Vẫn yêu Đảng, vẫn yêu đời
Dù đời tăm tối, dù đời oái oăm

Tôi còn yêu đến ngàn năm
Sáu nghìn cây mát bảy trăm cây vàng (2)
Tôi yêu yêu đến ngỡ ngàng
Cây mất ghế vẫn rõ ràng còn nguyên

Tôi yêu nước Việt lắm tiền
Đúc tượng Bác với mẹ hiền thật to (3)
Đúc đi Bác phù hộ cho,
Điện, đường, trường, trạm, ấm no mọi nhà…

Tôi yêu nước Việt Nam ta
Nói đùa thôi chứ xót xa trong lòng
Tôi yêu yêu những dòng sông
Sáng chiều cuộn chảy một dòng nước đen! (4)

Tôi yêu nước Việt nhỏ nhen
Vì lợi ích nhóm mà quên đồng bào
Ngoài kia biển động sóng trào (5)
Con thuyền vận mệnh lao đao tròng trành…

Tôi yêu nước Việt Nam mình
Là tôi nói xạo thiệt tình đếch yêu
Tôi thương nước Việt Nam nghèo
Không chịu phát triển nên đèo bằng ai… (6)