Hai nửa mùa yêu

Hai nửa mùa yêu

Tôi,
Nghệ sĩ
Nửa mùa,
Thấy em ngọt quá,
Thả bừa,
Xem sao!

Em,
Chả biết thế nào,
Mới 5 phút đã ngã vào thơ tôi!

Tôi,
Chỉ là tôi,
Tôi không hẳn giống như người trong thơ…

Em,
Cũng nửa mùa,
Với thơ em chỉ yêu đùa cho vui!
Nửa mùa còn lại yêu tôi,
Chả biết người thật hay người trong thơ?…

Em bảo,
Yêu người
Trong mơ,
Tôi nghe,
Cũng đến, nửa mùa, chưa thông!…