Chuyện cái mông

Chuyện cái mông

Tôi đi theo một cái mông,
Cái mông nhún nhảy như không biết gì!
Tôi đi, lặng lẽ tôi đi,
Cái mông cũng lặng lẽ đi nhịp nhàng!

Bất ngờ mông rẽ sang ngang,
Để con đường vắng ngỡ ngàng mình tôi
Lặng nhìn cả tảng trời rơi,
Ngẩn ngơ tự hỏi: đâu rồi cái mông?!…