Nghèo còn mắc cái em (Đời vẫn vui dù tôi vẫn nghèo) - Cơm nguội canh bầu

Nghèo còn mắc cái eo (Đời vẫn vui dù tôi vẫn nghèo)

Đã nghèo còn mắc cái eo
Đã đêm cuối tháng còn tèo ắc-quy
15 năm một cốc bia (1)
Hỏng xe dắt bộ còn gì là hơi…

Nửa đêm cũng về tới nơi
Hàng xóm cùng vợ con tôi đã khò
Cũng đành tắm rửa mày mò
Canh bầu cơm nguội thân cò ăn đêm

Bấy giờ mới thấy mình hên
Tôn vinh nhà giáo xướng tên có mình (2)
Tăng 2 bạn gọi nhiệt tình
Chứng tỏ bạn rất quý mình chứ sao
Đường xa đâu có lao đao
Dắt bộ mà thấy ôi chao mình tài!

Hứng lên thơ làm một bài
Post xong rón rén nằm dài bên con
Vợ yêu vẫn ngáy giòn giòn
Nhận ra như thế đời còn quá vui!

LĐT, 25,27/11/2014 – Ảnh: LĐT