Thật cảm động! Khi bạn gục ngã, bạn sẽ cần một ai đó đến bên và đỡ bạn lên. Hãy chia sẻ cảm phục tình người các bạn nhé!