Viên sỏi trên đồi

Viên sỏi trên đồi

Em ném
Viên sỏi lên đồi
Tôi ngước nhìn theo
Cả thời trai trẻ
Nỗi nhớ ngày xưa bị ghẻ
Gãi hoài
Vẫn ngứa như điên

Ngày ấy em đẹp như tiên
Ngày ấy tôi hiền như bụt
Chỉ dám thầm yêu một chút
Vừa cầm
Đã rút
Ra ngay

Thời gian như gió thoảng bay
Cơn gió chiều nay đã khác
Tôi lết
Thân già
Ngơ ngác
Đi tìm
Sỏi đá
Đơn côi

Mải mê
Viên sỏi
Trên đồi
Ngón chân bật máu
Tôi cười
Mà đau…