Cúc họa mi - Em tiếc gì mùa hoa cũ?

Cúc họa mi (Em tiếc gì mùa hoa cũ?)

Version 1:

Em tiếc gì mùa hoa cũ
Đông về trắng xóa đường quê
Cúc họa mi buồn như nhủ
Anh về có kịp đam mê?…

Version 2:

Em tiếc gì mùa hoa cũ
Đông về trắng xóa đường quê
Họa mi dịu dàng lên phố
Sao em mỏi gối không về?…

LĐT, 23/11/2014 – Ảnh: Xuân Chính