Bài ca nước tiểu vàng

Bài ca nước tiểu vàng

Sáng ra thấy nước tiểu vàng
Sợ quá tôi gọi xóm làng tới xem
Họ kéo đến chật như nêm
Kín cả cửa dưới cửa trên toàn người

Xì xầm tiếng nói tiếng cười
Có kẻ 16 có người 85
Kệ cho trời rét căm căm
Hiếu kỳ họ cứ phăm phăm vào nhà

Cho tới khi phát hiện ra,
Chỉ là nước tiểu thế là rút lui!
Tôi trông thấy cũng bùi ngùi,
Thương dân hiếu động ngủ vùi suốt đêm

Sáng ra thấy rỉ mũi đen
Rút kinh nghiệm chỉ đứng yên lặng nhìn
Xóm làng được bữa bình yên
Chứ như hôm trước rộn lên thì buồn!…