Đàn bà đàn ông Midu

Đàn bà và đàn ông

Version 1: Đàn bà nó thích đàn ông, Đàn ông nó thích cái mông đàn bà! Chuẩn men?! LĐT,  30/07/2013 – Ảnh: Internet Version 2: Đàn bà làm khổ đàn ông, Vậy mà, Đàn ông nó vẫn ngóng trông đàn bà?!… Version 3: Đàn bà làm khổ đàn ông, Đàn ông làm khổ cái mông đàn bà?! LĐT, 10/4/2014 – Ảnh: Internet