Đàn bà đàn ông Midu

Đàn bà và đàn ông

Version 1:
Đàn bà nó thích đàn ông,
Đàn ông nó thích cái mông đàn bà! Chuẩn men?!

LĐT,  30/07/2013 – Ảnh: Internet

Version 2:
Đàn bà làm khổ đàn ông, Vậy mà,
Đàn ông nó vẫn ngóng trông đàn bà?!…

Version 3:
Đàn bà làm khổ đàn ông,
Đàn ông làm khổ cái mông đàn bà?!

LĐT, 10/4/2014 – Ảnh: Internet

Xem thêm