A sad love story - Một chuyện tình buồn

A sad love story – Một chuyện tình buồn

Sometime you make me hờn
Sometime I sad I alone sometime
Because you have a charm
I fall in love you làm me cry

I get you all đời trai
You make me have a thai rồi bùng!
Má ma she said I khùng
For now know that thì đừng tin ai…

You leave I can not find
Miss you I looked at the sky bờ lù
Mùa thu nối tiếp mùa thu
You go để lại thằng cu lớn dần!

I’m still a student
Try learn and gắng tảo tần nuôi con
If you come back thì ngon
From my heart I vẫn còn love you…