Nỗi nhớ nàng nở nang - Chuyện tình toàn nờ!

Nỗi nhớ nàng nở nang

Năm nao Nam ngẩn ngơ nàng
Nghiện nghe nàng nói nhẹ nhàng ngân nga
Nàng ngon như ngọc như ngà
Nam nhìn như nghiện nên nhà Nam ngăn

Nàng nghe người nói nàng nhăn
Nàng ngúng nàng nguẩy Nam năn nỉ nàng
Nam nắn ngực nàng nở nang
Nàng ngây nàng ngất nên nàng nguôi ngoai!…

Năm nao nàng ngọt như nai
Năm nay Nam nhớ nên nhoài người ngang
Nằm nghiêng nghe nắng nhẹ nhàng
Nhớ nầm non nóng nhớ nàng nao nao!…