Nói xấu người yêu – Danh hài Chiến Thắng – Thánh thơ củ chuối là đây!

Những người có máu cà khịa rất thích làm thơ

Khi thơ củ chuối vào phim
Dưới quê thiếu nữ nằm im mà cười!