Nhiều lúc

Nhiều lúc

Nhiều lúc muốn làm con trâu
Để cho em cưỡi thật lâu mới về!

Nhiều lúc muốn làm con dê
Để cho em vắt tràn trề sữa ra!

Nhiều lúc muốn làm con ma
Lượn trong phòng ngủ lượn qua bồn cầu!

Nhiều lúc muốn làm con sâu
Đục em và khoét thật sâu vào lòng!

Nhiều lúc muốn làm con ong
Đè hoa hút hết mật trong mật ngoài!

Nhiều lúc muốn làm con trai
Giúp em xách nước hay mài con dao!

Nhiều lúc muốn làm con chó ngao
Cắn cho mấy đứa dám đụng vào gái xinh!

Nhiều lúc muốn làm linh tinh
Làm sao miễn lấy được tình của em!