Những ước mơ buồn

Những ước mơ buồn

Một chiều gió thổi hiu hiu
Lòng chợt mơ ước mấy điều cỏn con!

Ước gì được là thỏi son
Ngậm vào môi ấm vẫn còn trinh nguyên
Còn nguyên, nhất định còn nguyên
Son hồng chỉ dám chà lên nhẹ nhàng…

Ước gì được là cái thang
Để em mặc váy trèo ngang qua người!
Không đui, nhất định không đui
Phải mở to mắt đỡ đùi cho em!

Ước gì được là que kem
Để em mút một lần xem thế nào?!
Không sao, nhất định không sao
Kem ngon em cứ mút vào mút ra!

Ước gì là nước trong ca
Để em khát phải uống ta vào lòng!
Nước trong, nhất định nước trong
Em buồn tôi hóa thành dòng lệ rơi…

Ước thì chỉ ước thế thôi
Chứ nàng đâu muốn sánh đôi cùng mình…
Ước gì
Là một cái đinh
Đâm thủng cái chỗ nó khinh mình nghèo!…

Hiu hiu gió thổi một chiều
Lòng chợt mơ ước bao điều viển vông…