Uống gì uống máu được không?

Uống gì uống máu được không?

Đàn ông uống rượu uống bia
Yêu quái uống máu quan kia uống gì?…
Đàn bà yếu đuối nhu mì
Không biết phải uống cái gì để xinh?
Rồi một hôm bất thình lình,
Thấy quan đứng trước cửa mình (1) béo luôn!?…

(1): Trước cửa nhà mình

LĐT, 5/12/2014 – Ảnh: Internet

Xem thêm