Việt Nam đá rồi đấy!

Việt Nam đá rồi đấy!

Đã thua phải cho ra thua
Các “anh” đã “quyết” không đùa được đâu!
Đêm qua chó sủa gâu gâu
Vì cũng bị choáng thua đâu 4 bàn?!

Phồng tay đập ghế đập bàn,
Có kẻ điên quá đập màn ti vi!
Lượt về khác hẳn lượt đi
Ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra?!…

LĐT, 12/12/2014 – Ảnh: Internet