Thanh Hằng tập làm thợ xậy - Bài ca xây dựng

Bài ca xây dựng

Trên trời có đám mây xanh
Ở dưới mặt đất có anh thợ hồ
Bên cạnh có một cô bồ
Anh chàng sướng quá tha hồ miết, xoa.

Lạ thay càng miết càng xoa
Càng thấy chỗ ấy nước ra thật nhiều! :-O
Làm nghề vất vả bao nhiêu,
Cứ xoa thấy nước ra nhiều lại vui! _cheers_