Ngày xưa một cối một chày
Ngày nay một cối trăm chày giã chung!

Vâng, xin mời các bạn nghe bài hát, “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”!