Tình ca My Ly Cat (Miliket)

Tình ca My Ly Cat (Miliket)

Mời các bạn đọc bài thơ nhỏ Tình ca My Ly Cat (Miliket) để hiểu rằng phận mỳ ăn liền nó bèo bọt thế nào! :-D

Tình ca My Ly Cat (Miliket)

My à,
Anh rất yêu Ly!
Cat ơi,
Kệ nó
Làm chi phải buồn?!
Các em phận mỏng
Anh thương
Anh cần lúc đói
Lên giường
Rồi quên!…

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Cái hay của làm thơ dở là dễ khiến người ta cảm thấy gần gũi, đáng yêu! Hãy yêu và thương tôi thật nhiều các bạn nhé để tôi có thêm động lực làm thơ tiếp, cảm ơn các bạn!

Bài mới nhất của Lục Đức Thành (Xem tất cả)

Để lại lời bình