Chân lý

Một hôm Vova tới lớp cô giáo dạy học sinh về một chân lý “Có công mài sắt có ngày nên kim”.

Cô ví dụ: Nếu chúng ta chịu khó nuôi một đàn gà thì sau này chúng ta sẽ thu được sẽ là những quả trứng thật ngon lành.

Vova ở dưới nói với bạn bên cạnh: Tớ không cần nuôi gà cũng có thể thu được trứng.

Cô giáo tức giận liền gọi Vova đứng dậy và đuổi ra ngoài, khi ra ngoài Vova vẫn cố ngoảnh lại và nói “Em sẽ nuôi một đàn vịt”…

Cô: ??!!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Để lại lời bình