Cứ tưởng bở

Cứ tưởng bở

Trong sổ ghi đầu bài lớp 12A, thầy giáo môn văn ghi thế này: Đm, 10 học sinh vkl, đcmn! Khi cuốn sổ này đưa lên Ban giám hiệu để xét thưởng cuối tháng, ông Hiệu trưởng nổi giận lôi đình gọi ông Giáo viên ghi sổ lên mắng
– Tại sao anh lại ghi chửi bậy học sinh lớp 12A như vậy?
Ông giáo viên phân trần:
– Thưa anh là tôi đâu có ghi bậy, sổ không cho ghi dài chỉ ghi được ngắn nên tôi phải viết tắt, đó là: Đi muộn, 10 học sinh vô kỷ luật, đình chỉ mười ngày – Ý tôi là đề nghị Ban giám hiệu đình chỉ học 10 ngày đối với 10 học sinh vô kỷ luật này!

 

Bonus clip “[Mì Gõ] Tập 31 : Đừng Tưởng Bở”

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Để lại lời bình