Khỉ đẹp quá

Vova đang đi chơi thì thấy Nana đang dắt chó đi dạo liền chạy lại và nói:

Ôi em có con khỉ đẹp quá.

Nana đáp: Đây là chó mà Vova.

Vova trả lời: Tớ đang nói truyện với con chó này mà.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Để lại lời bình