Bạn có nghe được họ nói gì không?!

Coi đi, coi lại vẫn cứ cười. Giọng ni, xã ta nghe thoải mái

Để lại lời bình