Chụy nhảy làm em choáng záng quá =))

Chụy nhảy làm em choáng záng quá =)))))))))

XÕA VÀ XÓA

Đời chả có quái gì vui
Hết ăn lại ngủ, ấy, rồi lại ăn…
Thế nên, đừng có băn khoăn!
Xõa đi sao phải lăn tăn với đời
Có điều xõa cũng vừa thôi
Kẻo mai tỉnh giấc xóa rồi còn lo…

LĐT, 5/9/2015

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Để lại lời bình