Anh ấy đẹp trai và rất tỉnh!

Đôi khi tốt quá cũng là cái tội :)

Oh My Chuối ( Oops Banana ) – Sĩ Thanh [MV Official]