Chơi em Bootstrap - Twitter-Bootstrap-Responsive-Web-Design

Chơi em Bootstrap (Tiếp cận Bootstrap, dứt khoát thành công)

Mời các bạn đọc bài thơ “Chơi em Bootstrap”, bài thơ nhỏ tôi làm để cổ động tinh thần mọi người trước khi tham gia Workshop “Sức mạnh Bootstrap” do tôi hướng dẫn ngày 20/9/2014 tại FPT Arena Hà Nội.

Chơi em Bootstrap

Em là Bootstrap,
Vừa tươi vừa mát,
Nếu mà anh khát,
Lại không nhút nhát,
Xin mời làm phát,
Dứt khoát là phê,
Không ghê không rát!

Tương lai bi đát?
Rất buồn và nát?
Cuộc sống tẻ nhạt?
Gặp em Bootstrap,
Em cho cọ xát,
Vừa tê vừa mát
Hơi bị ướt át
Vừa vào một phát
Code tuôn dào dạt
Biến chuyển ào ạt
Hương thơm ngào ngạt
Suýt nữa thì ngạt.

Cái em Bootstrap,
Từ hồi thử phát
Thấy đời bát ngát
Suốt ngày ca hát

Bạn đang nhút nhát?
Đừng ngại cọ xát,
Tôi không lừa gạt,
Ai yêu Bootstrap,
Dứt khoát thành công!

LĐT, 19/9/2014 – Ảnh: Internet

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Cái hay của làm thơ dở là dễ khiến người ta cảm thấy gần gũi, đáng yêu! Hãy yêu và thương tôi thật nhiều các bạn nhé để tôi có thêm động lực làm thơ tiếp, cảm ơn các bạn!

Bài mới nhất của Lục Đức Thành (Xem tất cả)

Để lại lời bình