Tú Xương

Nhà thơ Tú Xương tên thật là Trần Tế Xương

Một số thông tin:

Ngày sinh: 5/9/1870, Vị Hoàng, Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày mất: 29/1/1907 (36 tuổi)

Bút danh: Tú Xương

Nghề nghiệp:

Quốc tịch:

Trang web: Click để xem

Xem thêm